kontakt och CV

 

Med fotografi som grund, arbetar jag med olika uttryck och material.

Med fotografiska uppdrag för böcker och tidskrifter.

Med rörlig bild.

                                                                                                                                                        

© foto Robert Blombäck                            

©fotograf Tuija Lindström

                                                                                                                                            KONTAKT: Anki Almqvist Östgötagatan 44, 11664 STHLM

                                                                                                                                                                            +46 70 585 1663

                                                                                                                                                                         

CV

                                Medlem i SFF